FORGOT YOUR DETAILS?

Регистрация на дружество (ЕООД или ООД)

  Съдружник 1/ Едноличен собственик:

  Съдружник 2:

  Съдружник 3:

  Съдружник 4:

  Съдружник 5:

  Управител 1

  Управител 2

  Управител 3

  Пред всеки стартиращ свой собствен бизнес (за пръв или пореден път) стой задачата да регистрира търговско дружество, което да осъществява бъдещата стопанска инициатива. Адвокатска кантора "Веселин Пенчев" има богат опит в учредяването и регистрацията на търговски дружества, който е от помощ на клиентите ни.

  Услугата включва: изготвяне на всички необходими документи за учредяването и регистрацията на търговското дружество, заплащане на всички необходими държавни такси, вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и изготвяне на печат.

  За сметка на клиента са: разходите за нотариална заверка на документи, таксите на банките за откриване, преобразуване или закриване на набирателна сметка, пощенски и куриерски услуги (в случай, че са необходими такива). Ангажимент на клиента е да внесе и първоначалния капитал в банката.

  КАК ПРОТИЧА УСЛУГАТА:

  След като предоставите цялата необходима информация посредством интуитивната вируална платформа и преведете цената на услугата по банков път на посочената по-долу банкова сметка, ние ще изготвим всички необходими документи, които ще Ви изпратим обратно по имейл или можете да получите лично в кантората. След това е необходимо документите да бъдат подписани от съответните лица, а част от документите трябва да бъдат подписани пред нотариус. След като се подпишат документите, следва внасяне на капитала в набирателна сметка на дружеството, която може да откриете във всяка търговска банка по Ваш избор. След това така подписаните документи, заедно с вносната бележка за внесения капитал трябва да бъдат предоставени отново в кантората, за да бъдат извършени действията по вписване пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията. След като бъде вписано дружеството, ще получите информация за извършено вписване и за Единния идентификационен код (ЕИК) на дружеството. Ще получите и печат, който ще Ви е необходим да се разпореждате с внесения капитал в банката, както и за дейността на дружеството в последствие. Така дружеството вече е вписано и може да започне дейността си.

  Цена: ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ (ЕТ)– 180лв.
  Цена: ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (ООД, ЕООД) – 390 лв.
  Цена: АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (АД) - 790 лв.
  Цена: ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА– в зависимост от вида на промените
  Плащане: Превод по банкова сметка
  IBAN: BG42STSA93000011240179
  При банка: ДСК АД

  НАГОРЕ