FORGOT YOUR DETAILS?

Регистрация на дружество (ЕООД или ООД)

 

 

 
 

Съдружник 1/ Едноличен собственик:

 
 

Съдружник 2:

 
 

Съдружник 3:

 
 

Съдружник 4:

 
 

Съдружник 5:

 
 

Управител 1

 
 

Управител 2

 
 

Управител 3

 
 

 

 

Пред всеки стартиращ свой собствен бизнес (за пръв или пореден път) стой задачата да регистрира търговско дружество, което да осъществява бъдещата стопанска инициатива. Адвокатска кантора "Веселин Пенчев" има богат опит в учредяването и регистрацията на търговски дружества, който е от помощ на клиентите ни.

Услугата включва: изготвяне на всички необходими документи за учредяването и регистрацията на търговското дружество, заплащане на всички необходими държавни такси, вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и изготвяне на печат.

За сметка на клиента са: разходите за нотариална заверка на документи, таксите на банките за откриване, преобразуване или закриване на набирателна сметка, пощенски и куриерски услуги (в случай, че са необходими такива). Ангажимент на клиента е да внесе и първоначалния капитал в банката.

КАК ПРОТИЧА УСЛУГАТА:

След като предоставите цялата необходима информация посредством интуитивната вируална платформа и преведете цената на услугата по банков път на посочената по-долу банкова сметка, ние ще изготвим всички необходими документи, които ще Ви изпратим обратно по имейл или можете да получите лично в кантората. След това е необходимо документите да бъдат подписани от съответните лица, а част от документите трябва да бъдат подписани пред нотариус. След като се подпишат документите, следва внасяне на капитала в набирателна сметка на дружеството, която може да откриете във всяка търговска банка по Ваш избор. След това така подписаните документи, заедно с вносната бележка за внесения капитал трябва да бъдат предоставени отново в кантората, за да бъдат извършени действията по вписване пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията. След като бъде вписано дружеството, ще получите информация за извършено вписване и за Единния идентификационен код (ЕИК) на дружеството. Ще получите и печат, който ще Ви е необходим да се разпореждате с внесения капитал в банката, както и за дейността на дружеството в последствие. Така дружеството вече е вписано и може да започне дейността си.

Цена: ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (ООД, ЕООД) – 500 лв.
Цена: ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА– в зависимост от вида на промените
Плащане: Превод по банкова сметка
IBAN: BG42STSA93000011240179
При банка: ДСК АД

 

 

НАГОРЕ