FORGOT YOUR DETAILS?

Прехрърляне на дружество

  ДАННИ НА ДРУЖЕСТВОТО

  ПРЕХВЪРЛИТЕЛИ:

  Съдружник 1/ Едноличен собственик:

  Съдружник 2:

  Съдружник 3:

  Съдружник 4:

  НОВ/И СОБСТВЕНИК/ЦИ:

  Съдружник 1/ Едноличен собственик:

  Съдружник 2:

  Съдружник 3:

  Съдружник 4:

  УПРАВИТЕЛ/И

  Управител 1

  Управител 2

  Управител 3


  КАК ПРОТИЧА УСЛУГАТА:

  След като предоставите цялата необходима информация посредством интуитивната виртуална платформа и преведете цената на услугата по банков път на посочената по-долу банкова сметка, ние ще изготвим всички необходими документи, които ще Ви изпратим обратно по имейл или можете да получите лично в кантората. След това е необходимо документите да бъдат подписани от съответните лица, а част от документите трябва да бъдат подписани пред нотариус. След като се подпишат документите, следва внасяне на капитала в набирателна сметка на дружеството, която може да откриете във всяка търговска банка по Ваш избор. След това така подписаните документи, заедно с вносната бележка за внесения капитал трябва да бъдат предоставени отново в кантората, за да бъдат извършени действията по вписване пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията. След като бъде вписано дружеството, ще получите информация за извършено вписване и за Единния идентификационен код (ЕИК) на дружеството. Ще получите и печат, който ще Ви е необходим да се разпореждате с внесения капитал в банката, както и за дейността на дружеството в последствие. Така дружеството вече е вписано и може да започне дейността си.

  Цена: ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ (ЕТ)– 180лв.
  Цена: ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (ООД, ЕООД) – 390 лв.
  Цена: АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (АД) - 790 лв.
  Цена: ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА– в зависимост от вида на промените
  Плащане: Превод по банкова сметка
  IBAN: BG42STSA93000011240179
  При банка: ДСК АД

  НАГОРЕ