FORGOT YOUR DETAILS?

ПРЕДСТАВЯНЕ

Кратка биографична информация

Казвам се Веселин Пенчев, роден съм в гр. Шумен на 16.09.1989г. Средното си образование съм завършил в ПМГ „Нанчо Попович“ в гр. Шумен през 2008г. През същата година постъпих като студент в редовна форма на обучение в „УНСС“ гр. София по специалност „право“. Дипломирах се като магистър по специалността право през 2014г. През същата година изкарах 6-месечен задължителен стаж към ШОС, след което положих успешно изпът за юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието. През пролетната сесия на 2015г. положих успешно изпит за адвокати и младши адвокати към Висш адвокатски съвет – гр. София. След това положих клетва като младши адвокат към Шуменска адвокатска колегия.

Професионалните ми интереси по време на обучението ми бяха в областта на търговското и облигационното право, разбира се и на гражданския процес като завършека, способа за реализация на материалното право, както и изпълнителното право като част от процеса. Имам опит в учредяването, регистрацията и управлението на търговски дружества, както и във връзка с облигационни отношения на същите. Наказателното е следващия голям клон на правото, към който проявявам интерес. Не ми липсва опит и в областта на трудово, семейно, вещно и наследствено.

В работата си като адвокат обичам да виждат резултата от свършеното, а доволните клиенти за мен са гаранция за моя успех и авторитет.

МЕДИАЦИЯ

Доброволното решаване на спорове като кауза

През 2018 г. успешно завърших курс по медиация, а в началото на 2019 г. бях вписан в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието под № 20190117003. В практиката си винаги се опитвам да прилагам способите за доброволно разрешаване на спорове преди да предложа на клиентите си да разрешат конфликта по съдебен ред.

Медиацията стана моя кауза, в която виждам един по-съвършен и добронамерен сват. Можете да се възползвате от медиационна сесия като посетите Център по Медиация - Шумен (https://www.mediatorshumen.com/) и резервирате час за медиация с мен.

Предлагам медиация в следните сфери:

 • Семейни спорове (например за уреждане на отношенията във връзка с раздяла/развод или продължаване с брачен договор; за отношенията между родителите и децата и във връзка с децата (родителски права, издръжка, режим на виждане, специфични предизвикателства); за имуществените отношения и умиротворяване на комуникацията занапред, при това запазвайки поверителността;)
 • Спорове между наследници (например за разпределяне на наследственото имущество;)
 • Спорове за недвижими имоти (например при продажба, в случаи на съсобственост;)
 • Трудови спорове (например на работното място и колективни трудови спорове, както и за уреждане на отношенията при трудово правоотношение;)
 • Спорове в училищата (например между ученици и групи от ученици, между учители и ученици, между родители и учители;)
 • Търговски спорове (например по повод сключването или изпълнението на търговски сделки или между съдружници;)
 • Договорни спорове (например при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги;)
 • Потребителски спорове (например при неизпълнение или при некачествени стоки/услуги;)
 • Застрахователни спорове (между всички участници в застрахователното правоотношение, вкл. за договаряне на разумни частични обезщетения;)
 • Спорове във връзка със застрахователни обезщетения (например за договаряне на размера им;)
 • Спорове при строителство (например по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството;)
 • При непозволено увреждане (например за договаряне на обезщетение за пострадалия;)
 • Спорове за интелектуална собственост

Статистика

Какво казват числата?
 • Успеваемост при дела за развод
 • Успеваемост при дела за издръжка
 • Успеваемост при търговски сделки
 • Удовлетовореност при медиационни срещи
 • Успеваемост при трудови дела
 • Отговори на зададени въпроси
 • Удовлетовореност на доверителите
НАГОРЕ